Інформація про час і місце проведення загальних зборів