Робота психолога

Графік роботи психолога

Клим Сергія Володимировича.

 Понеділок 10:00 – 18:00
Вівторок 10:00 – 18:00
Середа 10:00 – 18:00

(методичний день)

Четвер 10:00 – 18:00
П’ятниця 10:00 – 18:00

 

Зверніть увагу!!!

В умовах карантинних обмежень, робота психолога з батьками проводиться за попереднім записом. Тел: 0672598054. Клим С. В.

Головним завданням діяльності психолога у школі є забезпечення нормального процесу психічного становлення дитини, тому психологічна робота організована насамперед відповідно до інтересів самого учня. Ми розвиваємо його особистість, орієнтуючись на положення гуманістичної педагогіки і психології про особистісно-рівноправний характер взаємодії між дитиною та дорослим, право кожної дитини на самовизначення. Адже коли вчитель оцінює особистість учня, спираючись тільки на власний досвід та інтуїцію, без достатньої кількості інформації, це може заважати виявленню справжніх причин труднощів у навчанні і вихованні, виникненню комунікативних проблем. Тому психологічне вивчення індивідуальних особливостей кожного учня є важливим завданням, для вирішення якого використовуються різноманітні методи психологічного обстеження. Звичайно, психологічна робота з дітьми різного віку має інший зміст.

Діяльність психолога організована таким чином, що враховуються можливості і резерви учня на кожному віковому етапі, у всіх ланках (початковій, середній, старшій школі).

Основні напрями діяльності психолога школи :

1.Діагностичний

Діагностика проводиться  згідно плану роботи, для супроводу основних моментів розвитку учнів, за попередніми запитами вчителів або батьків, а також з ініціативи психолога з  профілактичною метою.

2.Корекційно-розвивальна робота.

Цей напрямок роботи  проводиться в індивідуальній корекції дітей з особливими освітніми потребами , а також індивідуальна психокорекція учнів з девіантною поведінкою та за запитом батьків.

3.Консультативний напрям.

Консультування батьків і вчителів – це робота за конкретним запитом. Психолог знайомить батьків або вчителів з результатами діагностики, дає певний прогноз, попереджає про те, які труднощі можуть у майбутньому виникнути у школяра в навчанні та спілкуванні; при цьому спільно виробляються рекомендації з вирішення  проблем, які актуальні.

Консультування школярів відбувається відповідно до теми, чи запиту з яким звертаються самі учні та їхні батьки.

4.Психологічна просвіта.

Просвіта  — інформування щодо вікових особливостей дітей

Семінари для класних керівників,

Виступи на заняттях  молодих спеціалістів школи.

Години  психолога згідно тематики.

5.Організаційно-методична робота. Протягом року психолог приймає участь у роботі шкільної Ради профілактики, методичного об’єднання психологів ОТГ.

 

Питання, по яких можна і потрібно звертатися до психолога:
Труднощі в навчанні
Деякі діти навчаються не так добре, як їм хотілося б. Причин тому може бути маса. Наприклад, не дуже хороша пам’ять, розсіяна увага або недостатнє бажання,  можуть бути, проблеми з вчителем  чи непорозуміння. На консультації у психолога можна визначити у чому причина і яким чином це виправити, іншими словами, можна знайти спосіб, що і як необхідно розвивати чи змінити, щоб вчитися краще.
Взаємини в групі
Є люди, які запросто знаходять контакт з іншими, легко спілкуються в будь-якій, навіть незнайомій компанії. А є, і їх теж дуже багато, такі, яким складно знайомитися, складно будувати хороші взаємини, складно знаходити друзів і просто відчувати себе легко і вільно в групі, у класі. За допомогою психолога можна знайти способи і особисті ресурси, вивчити прийоми для побудови гармонійних стосунків з людьми в самих різних ситуаціях.
Взаємини з батьками
Інколи буває так, що втрачаються спільна мова і теплі стосунки з нашими найближчими людьми – з нашими батьками. Конфлікти, сварки, відсутність взаєморозуміння – така ситуація в сім’ї зазвичай приносить біль і дітям, і батькам. Деякі знаходять швидкі рішення, а іншим це зробити досить важко. Психолог розповість вам про те, як навчитися будувати нові стосунки з батьками і навчитися розуміти їх, і як зробити так, щоб і батьки розуміли і приймали вас.
Самопізнання і саморозвиток
Наше життя настільки цікаве і багатогранне, що постійно ставить перед нами масу завдань. Багато що у нашому житті вимагає  зусиль і розвитку в собі найрізноманітніших особистісних якостей, навичок і умінь. Можна розвивати навики лідерства або навики ведення суперечки, логічне мислення або творчі здібності. Покращувати свої пам’ять, увагу, уяву. Можна вчитися управляти своїм життям, ставити цілі і ефективно досягати їх. Психолог – людина, яка володіє технологією розвитку тих або інших якостей, навиків і умінь і із задоволенням поділиться цією технологією з вами.

 

Основною метою роботи психолога у початковій школі є:

створення умов для розвитку пізнавальних можливостей і формування пізнавальних інтересів;

формування позитивного психологічного клімату учнівського середовища як основи формування позитивного „Я”- образу та самосприйняття учня;

забезпечення гармонійного співвідношення між вимогами до інтелектуальних і навчальних умінь молодшого школяра і його психофізіологічними можливостями;

виявлення варіантів шкільної та сімейної дезадаптації, причин неуспішності тощо.

Молодші школяр та дошкільники  проходять первинне психологічне діагностування загального рівня розумового і вольового розвитку з метою індивідуалізації процесу навчання. Психолог протягом цього періоду постійно спостерігає за навчальною діяльністю, поведінкою, спілкуванням тощо; консультує дорослих з проблем розвитку дитини у молодшому шкільному віці; розказує, як запобігти неврологічним перевантаженням, як досягти порозуміння між батьками і дітьми.

Основною метою роботи психолога у середній школі є:

формування абстрактно-логічного, теоретичного мислення як основи для подальшого розвитку свідомості, самопізнання;

розвиток вольової сфери учнів як основи мимовільної саморегуляції;

вивчення навчальних мотивів, інтересів, здібностей, рівня досягнень та самооцінки;

особливості формування статево рольової ідентифікації, соціометричного статусу учня.

Саме в цей період здійснюється до профільна підготовка – це допомога учням у виборі профільних напрямів навчання та широкої сфери майбутньої професійної діяльності. Ефективність до профільної підготовки залежить від рівня навчальних досягнень учнів та усвідомлення своїх інтересів при виборі профілю навчання. Психолог повинен орієнтуватись на перспективи і інтереси дитини, прогнозувати її самовизначення у виборі профільних предметів. Цей вибір має бути цілеспрямованим, доцільним, відповідати бажанням та інтересам учня, його нахилам, здібностям, які виявляються у процесі психологічного діагностування та індивідуального консультування учнів та батьків. Від успішності вибору спеціальності значною мірою залежить ефективність і результативність подальшого навчального процесу.

Вивчення особливостей розвитку мислення, уваги, пам’яті та пізнавальної сфери сприяє індивідуалізації роботи з учнями, дає змогу порадити, як краще організувати навчальну роботу, охопити великий обсяг інформації.

Психолог також вивчає рівень розвитку класного колективу, особливості його становлення, структуру стосунків, виявляє лідерів, надає психологічну допомогу тим учням, які поки ще не почуваються у колективі емоційно комфортно. Саме ця інформація психолога допомагає педагогам будувати стратегію роботи з певним класом.

Основною метою роботи психолога у старшій школі є:

створення умов для формування психічно зрілої особистості з розвинутим самоусвідомленням як основи для дальшого життєвого та професійного самовизначення;

забезпечення умов для розвитку рефлексивної свідомості і позитивної „Я”- концепції;

вивчення рівня самосвідомості, інтелектуального рівня, сформованості професійних планів на майбутнє;

особливості функціонування захисних механізмів.

Емоційний стан учня, його спроможність долати труднощі, ставити цілі та реалізовувати їх, відчуття успіху є важливим напрямом як психодіагностичної, так і корекційної роботи психолога. Суттєву увагу ми звертаємо також на формування гендерної рівноправності та специфіку окремих професій, які тією чи іншою мірою залежать від статі людини.

Психолог застосовує різноманітні форми психологічної роботи: індивідуальні консультації, рольові ігри, казкотерапію, психокорекційні тренінги. Це дозволяє ефективніше допомагати учням у вирішенні їхніх проблем, налагодженні стосунків між собою, батьками та вчителями.

Психолог має прагнути до реалізації гуманних взаємин в учнівському колективі, до взаємоповаги, порозуміння, розвитку особистості кожного учасника навчально-виховного процесу школи.

Варто зазначити: психолог працює для людей. Психологи – не чарівники, не всесильні. Вони люди, такі самі, як і решта на цій планеті. Тому психолог, на жаль, не може вирішити всіх проблем учня або того, хто звернувся по допомогу. І річ не в тому, що бракує знань чи досвіду. Багато чого залежить і від самої людини. Якщо вона готова змінювати щось у собі на краще, якщо докладатиме максимум зусиль для досягнення бажаної мети – тоді й консультація чи психологічна допомога будуть корисними і плідними. Багато чого залежить і від середовища, в якому живе учень. Адже будь-яка психологічна бесіда, тренінг, заняття буде марним, якщо дитина прийде додому, а там усе навпаки.