Звіт директора

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

 

Наварійського ліцею

Пустомитівської міської ради

 

ОЛЬГИ КМЕТИК-ПОДУБІНСЬКОЇ

за 2021-2022 н. р.

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

 

 

Шановні колеги, батьки, учні!

 

Відповідно до функціональних обов’язків та на виконання п. 3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2021-2022 навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я, як директор школи, керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими актами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Свою роботу та роботу закладу представляю за чотирма напрямами внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, за якими оцінюють роботу навчального закладу експерти інституційного аудиту, а саме:

 • Освітнє середовище закладу освіти;
 • Система оцінювання здобувачів освіти;
 • Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • Управлінські процеси закладу освіти.

 

 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Освітній  процес у ліцеї розпочався відповідно до структури навчального року з 01 вересня 2021 року та тривав до 03 червня 2022 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  закладу та семестровою системою: І семестр тривав з 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року; ІІ семестр з 14 січня по 03 червня 2022 року.

Освітнє середовище закладу є безпечним та комфортним для учасників освітнього процесу. До закладу освіти можуть потрапити дорослі і діти з обмеженими фізичними можливостями.

Територія закладу повністю огороджена, забезпечена від доступу стороннього автотранспорту, озеленена, відкрита і оснащена камерами відеонагляду.

Навчальні приміщення початкової школи відокремлені від приміщень для учнів старших класів.

Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та працівників (неслизька підлога, належним чином встановлені меблі у

навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходи та рекреації).

Встановлений режим прибирання забезпечує чистоту усіх приміщень навчального закладу. Приміщення школи відповідає санітарним умовам.

Заклад освіти підключений до Інтернету, що дозволяє використовувати всі його можливості і покращує освітній процес.

Навчальний заклад оснащений системою протипожежного оповіщення, датчиками протипожежної сигналізації та підключений до пульта централізованого пожежного спостереження. Це забезпечує цілодобовий контроль за пожежною безпекою у навчальному закладі. У ліцеї обладнаний радіовузол, що дає змогу підтримувати зв’язок з учнями та працівниками.

У ліцеї для дітей з особливими освітніми потребами організована інклюзивна форма навчання відповідно до заяв батьків та висновків ПМПК (1 клас – 2 учні, 5 клас – 1 учень, 9 клас – 1 учень). З дітьми працюють три асистенти вчителя, які пройшли курсову перепідготовку. Вчителями-предметниками розроблено індивідуальні програми розвитку за участю батьків, класних керівників, психолога. Для проведення корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування, ЛФК у ліцеї облаштовано ресурсну кімнату. У закладі тричі на рік відбувається засідання команди супроводу дітей з ООП щодо складання та доповнення індивідуальної програми розвитку дитини із залученням фахівців з інклюзивно-ресурсного центру.

У ліцеї ведеться робота, спрямована на запобігання жорстокості та насиллю в шкільному середовищі «Школа без булінгу». На Інтернет-сторінці ліцею постійно розміщуються корисні матеріали щодо теми антибулінгу між учасниками освітнього процесу.

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму здійснюється на основі відповідних правових актів. Питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядається на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників.

Профілактична робота з питань безпеки життєдіяльності проводиться на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в ліцеї знаходиться під контролем адміністрації школи.

У класних журналах 1-11-х класів відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.

Протягом 2021-2022 навчального року зафіксовано 3 випадки травм побутового характеру.

В умовах війни обладнується найпростіше тимчасове укриття для учасників освітнього процесу.

У ліцеї існує соціальна паспортизація. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, із неповних сімей, дітей учасників АТО. Складені і опрацьовані списки дітей, яким надається безкоштовне харчування за кошти громади.

Протягом 2021-2022 навчального року в закладі проводилися навчання з цивільного захисту, правил поведінки та основних способів захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомів надання першої допомоги тощо. Вчителі пройшли відповідні навчання при відділі освіти.

У ліцеї функціонує їдальня, оснащена сучасним обладнанням, що дає можливість забезпечити гарячим харчуванням усіх учасників освітнього процесу. Контроль безпеки харчування здійснюється відповідно до системи НАССР. У 2021-2022 навчальному році шкільне меню оновлене і доповнене відповідно до реформи шкільного харчування.

Щоденний контроль за організацією харчування учнів 1-11 класів здійснюється медичною сестрою, черговим адміністратором та класним керівником. Звільнення дітей пільгових категорії від сплати за харчування здійснюється відповідно до рішення Пустомитівської міської ради.

 

Категорія Кількість учнів
Малозабезпечені 4
Діти учасників бойових дій 17
Діти-інваліди 2

 

У шкільній їдальні не допускається використання продуктів харчування без відповідного сертифікату якості; реалізація страв та виробів, продуктів харчування, які не допускаються в дитячому харчуванні, використання обладнання та інвентарю  не за призначенням. У закладі ведеться щоденний облік харчування дітей за бюджетні кошти, згідно акту та журналу обліку харчування.

 

 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

На закінчення 2021-2022 навчального року у ліцеї навчалося 483 учні, з них у 1-4 класах – 176  учнів,  у 5-9 класах – 265 учнів, у 10-11 класах – 42 учні.

Згідно з річним планом роботи освітнього закладу на 2021-2022 н. р. адміністрацією закладу було проведено аналіз досягнень учнів 1-11 класів за 2021-2022 навчальний рік.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2021-2022 навчального року із 483 учнів 1-11 класів:

 • 176 учнів 1-4 класів оцінені вербально і оформлені свідоцтва досягнень;
 • 453 учні переведено на наступний рік навчання;
 • 30 учнів випущено з ліцею;
 • 1 учень нагороджений золотою медаллю, 2 учні нагороджені срібними медалями;
 • 1 учень закінчив навчання за інклюзивною формою;
 • 11 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
 • неатестованих учнів немає.

Аналіз стану успішності учнів дозволяє зробити висновок про те, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Однак, у ліцеї є учні, які навчаються на початковому рівні. Це питання розглядалося на нараді при директорові і на засіданнях методичних об’єднань, з’ясовувались причини слабкої успішності учнів. Було прийнято рішення посилити роботу з учнями і налагодити зв’язок з батьками.

У 5-11 класах ліцею створені класи з поглибленим вивченням іноземної мови (англійська, німецька).

 

Мережа класів

Адміністрацією та педагогічним колективом ліцею проводиться робота щодо збереження й розвитку  шкільної  мережі.

 

Структура контингенту Навчальний рік
Поточний Попередній
Кількість учнів 483 459
Загальна кількість класів: 20 19

 

Середня наповнюваність класів у 2021-2022 н. р. становила 24 учні.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів були:

 • надання закладом якісної освіти за будь-якою формою (очною, змішаною чи дистанційною);
 • організація обліку дітей та підлітків на території обслуговування;
 • спільна робота з ДНЗ;
 • контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • організація навчання за інклюзивною формою;
 • функціонування гуртків;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками.

 

Аналіз руху учнів

Учнів на початок 2021-2022 н. р. Вибуло Прибуло Учнів на кінець 2021-2022 н. р.
474 2 11 483

 

Причини руху учнів зумовлені зміною місця проживання родини або пов’язані з переїздами.

З 24.02.2022 року в ліцеї дистанційно навчалося 17 учнів з числа ВПО.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

 

Робота з обдарованою молоддю

У 2021-2022 н. р. значна увага приділялася роботі з обдарованими дітьми, втілювались у життя заходи щодо реалізації програми «Обдарована дитина».

Ефективною формою роботи для реалізації, утвердження своїх здібностей є предметні олімпіади та конкурси.

У І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад узяли участь 118 учасників 6-11-х класів, у ІІ етапі – 49 учасників.

 

Навчальний рік 2020-2021 н. р.
Кількість призових місць 27
І місце 9
ІІ місце 11
ІІІ місце 7

У зв’язку з пандемією та в умовах війни частина предметних олімпіад була проведена дистанційно або скасована.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика взяли участь 6 учнів (1 місце – 1 учень, 3 місце – 2 учні).

Учасниками Всеукраїнського мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка в ІІ етапі стали 11 учнів (1 місце – 2 учні, 2 місце – 2 учні, 3 місце – 1 учень).

У закладі значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, розвитку творчої особистості. Команда ліцею бере участь у щорічних зборах військово-патріотичної гри «Джура» та є учасниками гуртка «Шаблезуб».

У 2021-2022 н. р. 109 учнів брали участь у конкурсі «Колосок».

На базі спортивного комплексу ліцею працюють гуртки дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» (футбол, баскетбол, легка атлетика та шахи) та гурток від Львівської федерації карате.

Ліцей співпрацює зі школою мистецтв. Учні ліцею є учасниками колективу народного танцю «Оберіг».

Робота школи з обдарованими дітьми виконувалася згідно плану на належному рівні.

ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Протягом 2021-2022 навчального року педагогічні працівники закладу працювали над загальношкільною науково-методичною проблемою у наступних методичних об’єднаннях:

 • предметів суспільно-гуманітарний циклу;
 • предметів природничо-математичного циклу;
 • початкових класів;
 • класних керівників.

Основну увагу вчителі приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, спільному вирішенню завдань, поставлених методичними об’єднаннями щодо втілення сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів.

На засіданнях методичних об’єднань розглядалися питання:

 • виконання Державних стандартів освіти;
 • вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;
 • опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у 2021-2022 навчальному році;
 • методика організації та проведення сучасного уроку;
 • використання інтерактивних технологій як засобу підвищення ефективності уроку;
 • формування предметних компетентностей в учнів;
 • робота з обдарованою молоддю, залучення до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах;
 • вивчення педагогічного досвіду вчителів ТГ.

Робота методичних об’єднань була спланована, засідання проводилися на належному рівні з обговоренням науково-теоретичних питань і практичної діяльності вчителів.

Науково-методична рада закладу забезпечувала планування, керівництво та аналіз методичної роботи протягом року. Майстерність учителів здійснювалася через постійне самовдосконалення, вивчення досвіду колег шляхом самоосвіти та участь у роботі методичних об’єднань, семінарах, виконанні особистих творчих планів.

Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Питання методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалення професійної майстерності були предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, нарад при директорі. На 2022-2023 н. р. заплановано взяти участь у сертифікації вчителів.

Період пандемії та початок війни внесли корективи не тільки в структуру навчального року, а й у навчально-виховний процес. Основну увагу було зосереджено на якісній організації дистанційної форми навчання з використанням освітніх платформ.

 

Виховна робота

В основу організації системи виховної роботи навчального закладу покладено Програму «Основні орієнтири виховання учнів».

У ліцеї діють перечислені у попередньому розділі гуртки, якими охоплено 62% учнів від загальної кількості. Гуртківці є активними учасниками всіх шкільних та позашкільних заходів. У ліцеї створено умови для участі обдарованих дітей у науковому, творчому, спортивному житті.

Впродовж 2021-2022 н. р. за участю учнів школи та гуртківців проводилася низка конкурсів і заходів згідно із планом проведення навчально-виховних заходів та плану виховної  роботи закладу освіти на 2021-2022 н. р.

Серед проведених шкільних заходів є: День знань, День фізичної культури і спорту, Олімпійські уроки, виставки малюнків та флешмоби, свято осені, загальношкільні заходи до Дня працівників освіти, написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності до Дня української писемності та мови, заходи до Дня Гідності і Свободи, загальношкільні виховні заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору, акція «Запали свічу», загальношкільне свято до дня Святого Миколая, новорічні розваги, захід до Дня Соборності України, акція «Ланцюг єднання», виховний захід до відзначення Дня Героїв Крут, пошта Святого Валентина, виховний захід до Дня Героїв Небесної Сотні, літературні заходи до Міжнародного дня рідної мови, Шевченківські читання та виховні заходи до відзначення дня народження Т. Г. Шевченка. Традиційно у ліцеї відзначаємо День пам’яті Чорнобиля, День пам’яті та примирення, День вишиванки та День Матері, Міжнародний день захисту дітей та Свято останнього дзвоника.

Уся робота колективу закладу спрямована на виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії. З цією метою налагоджено використання державної символіки України, проведено ряд виховних заходів, що сприяли формуванню почуття патріотизму в школярів. Національне виховання є важливою складовою виховного процесу в школі. З метою виховання поваги в учнів до традицій українського народу в школі проведено українознавчі заходи: народні обрядові свята, традиційний проект «Різдвяна коляда».

У ліцеї працює 2 групи продовженого дня чисельністю по 30 учнів, розроблено режими роботи вихователів.

У ліцеї налагоджено роботу учнівського самоврядування, роботу якого координує педагог-організатор. Його діяльність здійснюється за чітко складеними планами засідань учнівського парламенту. Учні ліцею є членами учнівського парламенту Пустомитівської міської ради та гуртка «Лідер» Пустомитівського ЦДЮТ.

Пріоритетними напрямками діяльності учнівського парламенту є:

 • патріотичне виховання;
 • виховання громадянських якостей;
 • профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень;
 • формування соціальної компетентності;
 • профорієнтаційна робота;

Протягом 2021-2022 н. р. представники учнівського самоврядування були активними учасниками всіх загальношкільних заходів. Члени учнівського самоврядування працювали згідно Статуту.

 

 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Якість освітньої діяльності неможлива без розуміння шляхів розвитку закладу освіти. Тому у 2021-2022 навчальному році адміністрація ліцею разом з педагогами та творчими групами працювала над створенням Стратегії розвитку закладу на 2022-2027 роки з урахуванням якісних змін у державі.

Створенню Стратегії розвитку у закладі освіти передувало анонімне анкетування педагогічних працівників та учнів, що дало змогу сформувати уявлення про наявний стан діяльності закладу.

Серед педагогічних працівників у анкетуванні взяли участь 35 осіб.

 • 94,3 % вчителів зазначили, що у закладі освіти створені належні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації, 5,7 % (2 педагогів) висловили побажання щодо підвищення фахового рівня за кордоном.
 • 100 % педагогів зазначили, що у закладі немає перешкод для професійного розвитку: матеріальне заохочення (двічі на рік відбувається преміювання педагогічних працівників згідно наказу керівника), належна матеріально-технічна база, відсутність перешкод з боку керівництва, належні умови праці.

Педагоги, які брали участь в анкетуванні, відзначили, що керівництво закладу відкрите до спілкування, вони можуть вільно висловлювати свою точку зору.

Щодо результатів анкетування учнів, то:

 • 91 % здобувачів освіти зазначили, що їм подобається перебування у школі, 9 %, відповіли, що не дуже.
 • 97 % зазначили, що їм комфортно у школі, 3 % відповіли, що не дуже комфортно.
 • 98 % здобувачів освіти стверджують, що вони почувають себе безпечно та не відчувають булінгу, 2 % – зазначили про поодинокі випадки;
 • 94 % учнів відповіли, що керівництво закладу розглядає їхні звернення, 6 % зазначили, що їм невідомо про можливість звернення.

Стратегія розвитку закладу включає у себе реалізацію наступних проектів:  «Інклюзивна освіта», «Обдарована дитина», «Співпраця ДНЗ та НУШ», «Плекаємо патріотів України», що дасть змогу скерувати педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування двома іноземними мовами, комп’ютерними технологіями.

Протягом 2021-2022 н. р. заклад освіти працював за освітньою програмою, погодженою педагогічною радою та складеною відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти.

Освітня програма для 1-4 класів розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти на основі Типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом Шияна Р.Б.

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

Освітня програма  ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408.

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина робочого навчального плану в 2021-2022 н. р. була спланована з урахуванням побажань учнів та батьків, кадрового та навчально-методичного забезпечення. Години варіативної складової використані для підсилення окремих предметів, курсів за вибором.

На педагогічній раді обговорено та взято за основу освітню програму для учнів 1-11 класів на 2022-2023 навчальний рік.

У 2021-2022 навчальному році навчальний заклад працював за річним планом, затвердженим за засіданні педагогічної ради, що включав розділи із управлінської діяльності, навчально-виховної, навчально-методичної, виховної робіт та господарської діяльності закладу.

На даний час адміністрація ліцею працює над розробленням річного плану роботи на 2022-2023 навчальний рік, з проектом якого вже ознайомлений педагогічний колектив закладу (протокол засідання педагогічної ради № 6 від 10.06.2022 року). Річний план розробляється відповідно до Стратегії розвитку та освітньої програми, є основним робочим документом для організації повсякденної діяльності закладу освіти впродовж навчального року та передбачає реалізацію чотирьох основних напрямків роботи внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а саме щодо освітнього середовища, системи оцінювання освітньої діяльності учнів, системи педагогічної та управлінської діяльностей. Стратегія розвитку закладу має реалізовуватися через систему планування.

Для здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти, що включатиме критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, здобувачів освіти, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, систему та механізм забезпечення академічної доброчесності, інклюзивного навчання. Моніторинг освітньої діяльності протягом 2021-2022 навчального року здійснювався лише частково, що, певною мірою, пов’язано із карантинними обмеженнями та воєнним станом. У 2021-2022 н. р. здійснювалося вивчення системи роботи лише вчителів, що атестувалися, стан ведення класних журналів.

Особливу увагу слід звернути на матеріально-технічне забезпечення закладу. Протягом 2021-2022 навчального року в ліцеї проводилися роботи:

 • поточний ремонт приміщень;
 • заміна снігозатримувачів на даху, які були зруйновані внаслідок сильного снігопаду;
 • відведення приміщення та обладнання ресурсної кімнати.

За період 2021-2022 навчального року заклад отримав за державні кошти:

 • шкільні меблі для першокласників: парти, стільці, ноутбуки, проектори, екрани, ламінатори, принтери, дидактичні матеріали;
 • індивідуальні засоби захисту (маски, гумові рукавиці), дезінфікуючі засоби;
 • генератор для резервного освітлення;
 • будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень (клей для плитки, фарба, цемент, шпаклівка).

У 2021-2022 н. р. виділено кошти та відремонтовано шкільний автобус.

У липні 2022 р. буде закуплено світильники для внутрішнього освітлення класів, коридорів та гардеробів, пісок для облаштування найпростішого укриття на випадок повітряної тривоги. Для використання в якості тимчасового сховища у разі надзвичайних ситуацій підготовлено цокольне приміщення ліцею за правилом «двох стін».

Ліцей працює в режимі стабільності, ліміти на використання енерго- та газоносіїв не перевищено.

На виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту» у ліцеї створено офіційний сайт, де є відкритий доступ до публічної інформації, що стосується закладу. Шкільне життя ліцею висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці закладу, у кожному класі створено онлайн-канали зв’язку з учнями та батьками.

Кадрова політика ліцею спрямована на забезпечення кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками. Протягом 2021-2022 н. р. заклад був забезпечений кадрами на 100 % (32 педагоги, 2 вихователі ГПД, практичний психолог, педагог-організатор, 3 асистенти вчителя, медична сестра, обслуговуючий персонал).

Рівень педагогічної майстерності: «Відмінник освіти України» – 1, педагогічне звання «Старший вчитель» – 13,  «Спеціаліст вищої категорії» – 18, «Спеціаліст І категорії» – 8, «Спеціаліст ІІ категорії» – 4, «Спеціаліст» – 8.

У ході атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1, «спеціаліст ІІ категорії» – 1, підтверджено «спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання «старший учитель» – 1, «спеціаліст І категорії» – 1.

Адміністрація ліцею сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, розроблений перспективний план підвищення кваліфікації та план підвищення кваліфікації на рік. Планові курси педагогічні працівники проходять на базі ЛОІППО, педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус» тощо, де проходять курси, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

При проведенні атестації адміністрація школи приділяє належну увагу моральному заохоченню педагогічних працівників, представляючи їх до нагородження грамотами різного рівня. Так, за підсумками атестації 2021-2022 н. р. педагогічні працівники подані до нагородження грамотами Департаменту освіти й науки Львівської обласної державної адміністрації та відділу освіти Пустомитівської міської ради.

Щороку, з нагоди Дня працівника освіти відповідно до Положення про преміювання педагогічних працівників відбувається преміювання усіх педагогічних працівників в розмірі до одного посадового окладу. У кінці навчального року здійснюється виплата грошової допомоги на оздоровлення. Обслуговуючий персонал преміюється відповідно до Колективного договору ліцею за сумлінне виконання службових обов’язків.

Як директор школи у роботі з працівниками дотримуються партнерського стилю керівництва. Педагогічні працівники працюють за принципом взаємної довіри. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Надаю колегам більше самостійності відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Висловлюю щиру подяку за довіру і співпрацю учням, батькам та колективу ліцею.