Булінг

Що таке булінг?

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс України про адміністративні правопорушення)

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого: – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення: – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Порядок реагування та розгляду заяв або повідомлень про випадки булінгу

 

  1. Цей Порядок визначає розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) відповідно до заяв, що надійшли.

1.1. Здобувачі освіти, педагогічні працівники, батьки учасників освітнього процесу, працівники та співробітники школи, якщо їм стало відомо або вони стали свідками випадків вчинення булінгу, зобов’язані не зволікаючи звернутися з заявою за встановленою формою  до директора школи, а в разі його відсутності, до особи, яка виконує тимчасово його обов’язки.

1.2. Постраждала від булінгу особа або її батьки чи його  представник мають право звертатися особисто з заявою до директора школи або звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції (ювенальна превенція) та Служб у справах дітей з повідомленнями про випадки булінгу.

1.3. Відповідно до такої заяви директор видає наказ про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

1.4. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор скликає комісію  і проводить засідання не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

1.5. До складу Комісії входять заступники директора, педпрацівники,  практичний психолог, батьки постраждалого та булера, інші зацікавлені особи.

1.6. У разі, якщо Комісія визнала, що це булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто дії носять систематичний характер, директор невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє до уповноважених підрозділів органів Національної поліції (ювенальна превенція) та Служб у справах дітей з повідомленнями про випадки булінгу.

1.7. За потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги.

1.8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що директор школи має повідомити постраждалого.

1.9. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

1.10. Заява складається у довільній формі на ім’я директора або особи, яка його тимчасово заміняє. У заяві вказуються обставини, за яких вчинено було булінг (цькування), особи, які були присутні та прізвище булера.

1.11. Директор школи за будь-якого рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

  1. Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню).

2.1. Згідно з КУпАП булінг (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, або від 20 до 40 годин громадських робіт.

2.2. Якщо булінг (цькування) вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

2.3. Булінг (цькування), вчинений неповнолітньою особою, тягне накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.